โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบองค์รวม

Holistic Personalized Check Up

Electro Interstitial Scan

คือ การตรวจโดยใช้หลักการ Bio Feedback ด้วยวิธีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและอันตรายต่อร่างกาย เพื่อวัดค่าความต้านทานของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ในแต่ละอวัยวะ หากเซลล์หรืออวัยวะทำงานผิดปกติหรือมีสารชีวเคมีที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สัญญาณไฟฟ้าจะตอบสนองแตกต่างกัน โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการสแกนทั้งร่างกาย แล้วคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะอย่างครบถ้วน โดยในเบื้องต้นจะทำให้ทราบว่า ในขณะที่ตรวจมีอวัยวะใดบ้างที่ผิดปกติ รวมทั้งบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย และแนวโน้มของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาการของโรคก็ตาม การตรวจด้วยวิธีนี้จึงเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันการเกิดโรคได้อย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถประเมินความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ และระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่

  • ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions
  • ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions
  • ระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions
  • ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions
  • ระบบการหายใจ / Respiratory functions
  • ระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions
  • ระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions
  • ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functions
  • ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ / Immune functions (allergic risk, infectious risk and ENT risk)

    การตรวจด้วย Bio Body Scan 1 ครั้ง สามารถสแกนได้ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีละส่วน ไม่มีผลข้างเคียง (Side Effect) ที่เกิดจากการตรวจ เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการดูแลสุขภาพ


ข้อควรระวัง : ผู้ที่ควรระวังในการตรวจด้วย Bio Body Scan คือ ผู้ที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโลหะหรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ

Live Blood Analysis

คือ การนำเลือดมาวิเคราะห์ในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ โดยการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว แล้วนำมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field ที่มีกำลังขยายสูง แล้วส่งภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งสารประกอบที่ตกค้างในเลือด เช่น โลหะหนักที่ตกค้าง เป็นต้น เพราะเลือดคือสายธารลำเลียงอาหารและสารที่จำเป็นไปส่งถึงเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นก่อนการเจ็บป่วยของร่างกายจึงสามารถตรวจพบความผิดปกติในเลือดได้ก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมาภายนอก

การตรวจเลือดแบบ Live Blood Analysis นิยมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มการแพทย์เชิงป้องกัน เนื่องจากสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดในทันที (Real Time) ที่สามารถบ่งชี้สภาวะของร่างกายได้หลายระบบ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของตับ ระบบภูมิคุ้มกัน การขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย สารอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือด การทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มของการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกายเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็งเป็นต้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป

เลือดที่มีสุขภาพดีจะมีเม็ดเลือดแดงที่กลมทุกๆ เซลล์ ไม่จับตัวกันและไหลไปตามน้ำเลือดได้อย่างอิสระ น้ำเลือดต้องใสและมีเม็ดไขมันหรือสารพิษอยู่เพียงเล็กน้อย และพบเม็ดเลือดขาวที่ทำงานเป็นปกติ แต่หากเลือดมีความผิดปกติ เช่น รูปร่างของเม็ดเลือดไม่กลมสมบูรณ์ บิดเบี้ยว และเม็ดเลือดแดงมาซ้อนเกี่ยวติดกันแน่น จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย

การตรวจด้วยวิธีนี้ต่างจากการตรวจด้วยวิธีทั่วไป คือ ในขณะที่แพทย์วิเคราะห์ผลตรวจของร่างกาย ผู้รับการตรวจจะสามารถมองเห็นเลือดของตัวเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยใช้เวลาในการตรวจเพียงแค่ 5 นาที ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการตรวจเลือดโดยทั่วไป โดยผลการตรวจจะช่วยในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ช่วยป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ขึ้น

LABS Test Program+

เทคนิคการตรวจโดยห้อง LABS ที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสุขภาพ เนื่องจากเป็นวิธีการตรวจที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ให้ผลการตรวจทันที แล้วยังสามารถบอกถึงสภาวะต่างๆ ของร่างกายอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน

Doctor Consultant

ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการตรวจประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้ารับการรักษาได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy